Olphaert den Otter

Olphaert Den Otter werkt met eitempera, vaak in grote series. Daarnaast maakt hij van tijd tot tijd wandtekeningen met pastel op locatie en animatiefilms. Toen delen van de omvangrijke serie World Stress Paintings in het Centraal Museum in Utrecht werden getoond schreef kunstcritica Marianne Vermeijden over de schilder als “een waarnemend buitenstaander die ontdekt hoe verf drama’s kan bezweren en verzachten”. Den Otter is een kunstenaar die behandeling van de grote zaken des levens niet schuwt, maar hij weet zich bij de verbeelding daarvan altijd in te houden. Zelfs zijn geschilderde rampspoeden die de mensheid teisteren lijken eerder een bezwering te zijn. In heldere kleuren op een klein formaat geeft hij de condition humaine weer zonder daarbij, opvallenderwijs, mensen zelf af te beelden.

Naar aanleiding van het werk In de Huijters (2016, eitempera op doek/paneel, 122 x 210 cm, een werk in opdracht particuliere) merkt Den Otter op: “De mens is een integraal deel van de natuur. Hoe beter wij begrijpen welke plek we innemen in het ecosysteem hoe beter het is voor de natuur. En daarmee voor de mens zelf. Het huis van mijn opdrachtgevers staat in een prachtig landelijk gebiedje onder de rook van Rotterdam. Ik besloot het zo te schilderen dat het volmaakt zou worden opgenomen in het landschap. Het is nu een rimpeling in de amfibieënpoel. Dit poeltje is – hoe klein ook – overweldigende natuur. Maar wel weer door mensenhanden gemaakte en beheerde natuur. Zo is niets wat het lijkt. Maar alles is wel een kringloop, waarin wij zelf niet meer of minder zijn dan een schakel.”

In de Huijters, 122 x 210 cm, eitempera op doek/paneel, 2016, particuliere collectie Rhoon

www.olphaertdenotter.com